Radionica o individualnim planovima zapošljavanja u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo

U prostorijama Biroa Novi Grad Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo održana je radionica u kojoj su učestvovali savjetodavci svih biroa, rukovoditeljica Sektora za posredovanje u zapošljavanju Elvedina Sabitović, predstavnici menadžmenta i v.d. direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Muhamed Bekto te fasilitatorica radionice Venesa Omerhodžić Klempić, predstavnica Projekta YEP. 

Aktivnost je inicirana od strane menadžmenta Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo sa ciljem sagledavanja preporuka i ključnih nalaza interne nezavisne komisije za evaluaciju individualnih planova zapošljavanja (IPZ-ova), te kontinuiranog jačanja kapaciteta savjetodavaca i fokusa na kvalitet IPZ-ova.

Tokom radionice, savjetodavci su imali priliku da i sami izvrše procjenu manjeg uzorka IPZ-ova koristeći metodologiju za evaluaciju IPZ-ova te su tom prilikom potvrdili da su kriteriji za evaluaciju korisni za usmjeravanje i davanje sugestija prema savjetodavcima kada je u pitanju ovaj segment savjetodavnog rada.

S obzirom na to da je Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja u FBIH koji je donesen u augustu 2018.godine, predviđena izrada IPZ-a i to kao obavezujućeg dokumenta između nezaposlenih i Službe za zapošljavanje, a posebno jer je aktivnim mjerama Federalnog zavoda za zapošljavanja prepoznat značaj IPZ-a, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo fokus stavlja na kvalitet IPZ-ova te u tom smislu u narednih mjesec dana prioritetno želi riješiti tehničke poteškoće prilikom izrade IPZ-a, nastaviti sa metodologijom evaluacije IPZ-ova, ali se namjerava dodatno i proširiti praksa coaching podrške između savjetodavaca, a kako bi se razmjenom iskustava proširile najbolje prakse.

 

Izvor: yep.ba

About Author

Connect with Me: