Analiza procesa rada Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Danas je u prostorijama JU   „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo održan sastanak sa predstavnicima Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Povod sastanka je analiza procesa rada Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u proteklom periodu, a sve u cilju daljeg unaprjeđenja rada kroz procese coaching-a, primjenu individualnih planova zapošljavanja kao savjetodavnog alata i mjerenja učinaka. 

Fokus Projekta YEP jeste reforma Službi za zapošljavanje, te kreiranje inovativnih aktivnih mjera zapošljavanja. Ovom prilikom izneseni su pozitivni i negativni učinci rada savjetodavnog procesa i izrade individulanih planova zapošljavanja, predložena određena rješenja primjene pomenutih procedura u radu sa nezaposlenim osobama i dati prijedlozi za unaprjeđenje aplikacija individualnih planova zapošljavanja i evidencije. 

Predstavnici YEP-a istakli su kako će i dalje pružati podršku Službi te će u narednom periodu načiniti listu preporuka koje će Službi koristiti kao smjernice za dodatno poboljšanje kvaliteta pružanja usluga nezaposlenim osobama koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo i samim tim se što prije uspiju integrisati na tržište rada.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: