Anketa „Godišnje istraživanje farmi“

Agencija za statistiku BiH od 1. do 15. decembra prvi put će provesti statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede na uzorku kreiranom iz Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, pod nazivom Anketa „Godišnje istraživanje farmi“.

Osnovi cilj provođenja anketiranja jeste prikupljanje podataka o poljoprivrednoj proizvodnji na poljoprivrednim porodičnim i gazdinstvima pravnih osoba (poljoprivrednih preduzeća/preduzetnika/zadruga) o poljoprivrednim proizvodima.

Anketu će provoditi oko 100 anketara i kontrolora, koje su akreditovali Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske, na reprezentativnom uzorku od 10.000 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Anketari će prikupljati podatke o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočne proizvodnje, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka, potrošnji, bilansu vlastitih poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi, vrijednosti i površinama kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Značaj ankete je u tome što će doprinijeti unapređenju kvaliteta i tačnosti podataka iz statistike poljoprivrede u odnosu na dosadašnja istraživanja koja su bila zasnovana na procjenama na nivou općina.

Budući da se “Godišnje istraživanje farmi” realizuje u skladu s EU regulativama, metodološkim uputstvima, preporukama i objašnjenjima Eurostata podaci iz poljoprivrede će biti međunarodno uporedivi, a doprinijet će i kvalitetu podataka koji se koriste za ekonomske statistike u poljoprivredi pri izradi bilanci i udjela poljoprivrede u ukupnom bruto domaćem proizvodu BiH (GDP).

About Author

Connect with Me: