Coaching na radnom mjestu kao metod za unapređenje usluga za nezaposlene

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu provedbe Reformskog paketa, provodi obuke za zaposlenike sa ciljem njihovog osposobljavanja za rad, prema novom modelu. Tokom implementacije YEP je prepoznao potrebu za drugačijim pristupom, kao što je coaching na radnom mjestu. Savremena istraživanja i praksa prepoznaju coaching kao najbolji način poticanja ljudi na ostvarenje njihovih potencijala.

Ova metoda omogućava da se produbi profesionalni i osobni razvoj zaposlenika u cilju efikasnijeg rješavanja problema sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali i daju objektivne preporuke, šta je neophodno unaprijediti kako bi se postizali bolji rezultati i ukupni ciljevi rada. Zaposlenicima Biroa za zapošljavanje Novi Grad JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, danas je pružena coaching podrška tima Projekta zapošljavanja mladih u odnosu na alate i vještine savjetodavnih procesa, kao što je izrada Indvidualnog plana zapošljavanja.

Biro Novi Grad – savjetodavni rad sa nezaposlenom osobom

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) će uz podršku Vlade Švicarske slijedom rezultata TNA i nalaza coaching posjeta, izraditi plan obuka za unapređenje ljudskih resursa  JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, a sve sa ciljem da se postignu institucionalni ciljevi Službe, a to su prvenstveno kvalitetnije usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica.

 

Preneseno sa yep.ba

About Author

Ida Hadzimuratovic

Izvođačka umjetnost

Connect with Me: