Coaching podrška savjetodavcima Biroa Ilidža i Novo Sarajevo

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u okviru Projekta zapošljavanja mladih, koji podržava Vlada Švicarske je prva služba u FBiH koja je započela sa procesom reforme 2013/2014 godine, tada u birou Novo Sarajevo koji je postao i nukleus reforme. Nakon toga je uslijedila primjena novog modela u cijeloj službi, ali i širenje koncepta u druge kantonalne službe.

Fokus reforme je bio na uvođenju novih metoda rada sa nezaposlenima, unaprijeđenje infrastrukture kao i obuka zaposlenika, uvođenju sistema za praćenje učinaka itd. Kako bi se napravio iskorak i nadalje podigao nivo usluga, naročito savjetodavnih – individualno savjetovanje, danas je zaposlenicima Biroa Ilidža pružena coaching podrška.  Evropska praksa pokazuje da uvođenje seta alata i elemenata u procesu reforme u nekoj  instituciji zahtjeva produbljenu podršku, koja se ogleda u praćenju uposlenika na radnom mjestu, odnosno u objektivnoj procjeni kvalitete novouspostavljenih procesa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti i efektivnosti novog modela rada.

 

Preuzeto sa yep.ba

About Author

Ida Hadzimuratovic

Izvođačka umjetnost

Connect with Me: