Ispravka dijela teksta o poništenju Konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo vrši ispravku dijela teksta o poništenju Konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, koji je objavljen dana 08.08.2018. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na službenoj web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Tekst u preambuli koji je glasio: „broj: 09/1-1652-UO/18 od 20.07.2017. godine“, mijenja se i glasi: „broj: 09/1-1652-UO/18 od 20.07.2018. godine“.

Svi ostali dijelovi teksta poništenja Konkursa ostaju nepromijenjeni.

PDF DOKUMENT ISPRAVKE DIJELA TEKSTA O PONIŠTENJU KONKURSA 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: