Javni poziv FZZZ-a za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini

Federalni zavod za zapošljavanje 6.6.2018. godine raspisao je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma 2018. godine. 

Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 438.620 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2018. godini.

Ova sredstva će se usmjeriti za:
– sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci,
– sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 5.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci.

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Korisnici bespovratnih sredstava su, također, nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije objave Javnog poziva u Federaciji BiH, i koje su na dan objave Javnog poziva na evidenciji Službe bile izjašnjene kao Romi.

 Javni poziv možete pronaći na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje. 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: