Kanton Sarajevo uskoro bogatiji za 338 novih poduzetnika

Izmjenama i dopunama Programa će biti uposleno 666 osoba sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prijavljenih prije objave javnog poziva

U cilju realizacije Programa o izmjenama i dopunama  Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini Vlada Kantona Sarajevo jučer je usvojila Listu aplikanata, nezaposlenih osoba i poslodavaca koji su ispunili uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja, Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” i  liste za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 17.04.2017. godine. 

Uvidom u 636 prispjelih aplikacija za Program sufinansiranja samozapošljavanja, konstatovano je da uslove iz javnog poziva ispunjava 482 nezaposlene osoba, a zbog ograničenih sredstava 2.436.790  KM biće uposleno – 338 osoba.

Cilj programa samozapošljavanja je samozapošljavanje nezaposlenih osoba  koje imaju osnovne pretpostavke za bavaljenje samostalnom  djelatnošću s posebnim akcentom na osobe koje pokreću proizvodnu, turističku i djelatnost iz IT sektora.

Služba će osobama obuhvaćenim ovim Programom, a u skladu sa Zakonom o radu u periodu od 12 mjeseci, refundirati sredstva u visini od 600 KM po osobi. 

Vlada je usvojila i Liste poslodavaca za Program zapošljavanja „Posao za sve“. Ovim Programom, za koji je obezbijeđeno 1.080.000 KM bit će  uposleno 300  nezaposlenih osoba. Služba će  poslodavcima koji izvrše sve prijave u skladu sa Zakonom o radu u periodu od pola godine, mjesečno refundirati sredstva u visini od 600 KM po novouposlenoj osobi, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Cilj ovog programa je zapošljavanje teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja. Od 449 pristiglih aplikacija, 318 ispunjava uslove javnog poziva. Program  sredstva  odobrava za 270 poslodavaca.

U okviru programa podrške zapošljavanju, usvojena je i Lista od tri poslodavaca,  koji su iskazali potrebu da obuče, dokvalifikuju i prekvalifikuju 28 nezaposlenih  osoba. Planirana sredstva za ovaj program iznose 82.500 KM s ciljem obuke, dokvalifikacije  i prekvalifikacije 55 osoba. Za ovaj Program  biće  izvdojeno 42.000 KM, a poslodavci su iskazali interes za obuku i angažovanje  šivača , kuhara, konobara i dimnjačara. 

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će poslodavcima, korisnicima ovog programa za novo zapošljavanje finansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 1.500  KM po osobi, uz obavezu poslodavca da po okončanju obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije finansiranu osobu zaposli na period od najmanje šest mjeseci. Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od 1.500 KM, isti padaju na teret poslodavca.

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo će naredne sedmice na svoj web stranici objaviti  Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u programima.

 

About Author

Connect with Me: