Korak do realizacije, mapiranje lokacija za Mobilni biro Hadžići

Kako je i najavljeno, Mobilni biro Hadžići završava posljednje pripreme pred početak ranije dogovorenih aktivnosti. Predstavnici Biroa za zapošljavanje Hadžići su zajedno sa sekretarom mjesnih zajednica u Općini Hadžići i volonterkama Lejlom i Sandom, mapirali tri ključne lokacije za realizaciju Mobilnog biroa: MZ Tarčin, MZ Pazarić i MZ Binježevo.

Zahvaljujući dobroj saradnji i podršci načelnika Općine Hadžići, g. Ejubovića i njegovih saradnika, kao i na izuzetnoj saradnji sa sekretarom mjesnih zajednica, g. Mustafom Sejdovićem, upriličena je posjeta mapiranim mjesnim zajednicama.

Mapirane lokacije mjesnih zajednica koje su posjećene, ispunjavavaju sve kriterije neophodne za početak rada Mobilnog biroa. Dogovoreno je da se u narednim danima napravi plan aktivnosti rada Mobilnog biroa te da se o tome obavijesti stanovništvo sa područja mapiranih mjesnih zajednica. Predviđeno je da tim Mobilnog biroa, jednom mjesečno u vremenu od 3 sata, radi na pomenutim lokacijama. Također, dogovoreno je da se stanovništvo obavijesti o rasporedu posjeta i satnici rada Mobilnog biroa, sedam dana prije izlaska mobilnog tima na teren.

Mobilni tim Biroa za zapošljavanje Hadžići počinje sa radom u decembru 2017. godine, tačan datum i vrijeme će biti naknadno određeni.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Frizerske usluge

Connect with Me: