Nastavak saradnje sa YEP-om

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo v. d. direktor Muhamed Bekto sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) . Fokus Projekta YEP jeste reforma Službi za zapošljavanje, te kreiranje inovativnih aktivnih mjera zapošljavanja.  

Povod sastanka su aktuelne aktivnosti i napredak u implementaciji “Reformskog paketa” Službe. Razgovarano je o planu obuka, pri čemu podršku u specifičnim temama pruža i stručni tim Projekta YEP te se tokom septembra i oktobra održavaju različite obuke u procedurama saradnje sa poslodavcima, aktivnih mjera i komunikacijskih  vještina. 

Dogovoren je nastavak saradnje po pitanju evaluacije Individualnih planova zapošljavanja, te je usvojena metodologija za profilisanje nezaposlenih osoba, koja će predstavljati sastavni dio uputstva za rad općinskih biroa. Pored toga razgovarano je o modalitetima saradnje na dizajniranju aktivnih mjera samozapošljavanja. Predložena su određena rješenja primjene pomenutih procedura u radu sa nezaposlenim osobama i dati prijedlozi za unaprjeđenje aplikacija individualnih planova i evidencija, a sve u cilju poboljšanja pružanja usluga nezaposlenim osobama,  a samim tim i njihova integracija na tržište rada. 

 

 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: