Obavijest Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba o raspisivanju javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2018.

Obavještavamo poslodavace, te osobe sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem i profesionalnom rehabilitacijom da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva javna poziva. 

Tekst Javnog poziva, kao i aplikacioni obrasci za prijavu, mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Fonda: www.fond.ba i u prostorijama Fonda, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

 

About Author

Connect with Me: