Održana uvodna obuka za uposlenike kantonalnih javnih službi za zapošljavanje

Uvodna obuka za zaposlenike kantonalnih službi za zapošljavanje održana je u srijedu, 30. i 31. augusta u Mostaru uz učešće zaposlenika službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Hercegovačko-neretvanske županije, Službe za zapošljavanje, Županije zapadnohercegovačke i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koji do sada nisu prošli module za unapređenje vještina i znanja prema novom modelu rada. 

Obuku provode interni treneri gđa Dženana Ćorović-Lokmić (JUSZZKS), gđa Antonija Butigan (SZZ HNŽ), gđa Verica Matijević (JU SZZ Zeničko-dobojskog kantona), g. Almedin Ibrahimović, (JUSZZTK), i g. Ramo Sulić (JUSZZ Unsko-sanskog kantona). Važno je kazati da u implementaciji i koordinaciji obuke učestvuje i Federalni zavod za zapošljavanje koji će i ubuduće imati ulogu u planiranju, provedbi i organizaciji i praćenju obuka, ali i cjelokupne reforme u kantonalnim javnim službama za zapošljavanje. Interni treneri su prethodno krajem jula i sami prošli obuku i trening za sticanje andragoških kompetencija i ključnih neophodnih vještina za prenos znanja. 

Primjenom modela obuka koji podrazumijeva odabir i obuku internih trenera koji nadalje svojim kolegama prenose znanja i vještine je model koji je YEP uz podršku Vlade Švicarske već primjenio kada su u pitanju Uvodne obuke za zaposlenike  ZZZRS i obuke za voditelje Klubova za traženje posla, i predstavlja u potpunosti drugačiji pristup kojim se osigurava da domaće institucije izgrađuju održivi sistem koji neće ovisiti od vanjske podrške i međunarodnih projekata kao što je to bio slučaj do sada.

Nakon provedene obuke obavljeno je testiranje kako bi se provjerila stečena znanja, te su svi učesnici zadovoljili, nakon čega su dodijeljeni certifikati od strane matičnih javnih službi za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Ovim je zaokružen ciklus Uvodnih obuka – Nivo 1 za sve zaposlenike službi za zapošljavanje (nivo biroa) sa kojima Projekat YEP ima ozvaničenu i formalizovanu saradnju te se može pristupiti narednom koraku, odnosno realizaciji obuka uskospecijaliziranih tema pri čemu je izrada Individualnih planova zapošljavanja  prioritetna.

Preuzeto sa yep.ba

About Author

Connect with Me: