Općina Centar u saradnji sa Službom za zapošljavanje i “Bit Alijansom” nastavlja realizaciju projekata s ciljem smanjenja nezaposlenosti

U prostorijama Općine Centar potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji između predstavnika Općine Centar i Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U ime Općine Centar memorandum je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, dok je u ime Službe za zapošljavanje ovaj dokument potpisao direktor Midhat Osmanbegović.

Ovom prilikom potpisan je i ugovor o saradnji između Općine Centar i Asocijacije kompanija softverske industrije „Bit Alijansa“ u čije ime je ugovor potpisao izvršni direktor Armin Talić.

Potpisivanjem ovih dokumenata se nastoje ostvariti zajednički interesi od značaja za privredni razvoj, unapređenje uslova za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti u općini Centar, a sve kroz poslovnu i stručnu saradnju potpisnica memoranduma, u realizaciji programa zapošljavanja, programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba, te drugih programa i aktivnosti.

Prvi konkretan projekat na kome će raditi Općina Centar, Služba i Asocijacija „Bit Alijansa“ je edukacija i formiranje tehnološkog parka koji je u budućnosti planiran na području naselja Šip.

Općina Centar je u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo napravila konkretne korake na izgradnji potrebne infrastrukture kao preduslova za uspostavu tehnološkog parka na Šipu. Planiramo da Općina Centar finansira izgradnju nove saobraćajnice, a Zavod da uputi zahtjev za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole. Asocijacija „Bit Alijansa“ će nam pomoći oko procesa edukacije za programere koja je u toku na Ekonomskom fakultetu za 34 mlade nezaposlene osobe iz Centra koji će biti od koristi za budući IT park. Za narednu godinu planiramo educirati još 40 osoba za programere, objasnio je Ajnadžić.

Direktor Osmanbegović je objasnio kako ova institucija za svaku od devet općina u kantonu Sarajevo ima drugačije potrebe i prioritete razvoja ili zapošljavanja stanovnika.

Mi poslodavce i općine pitamo koje su njihove potrebe za radnim kadrom pa na osnovu toga kreiramo programe prilagođene potrebama tržišta. Naredne sedmice planiramo objaviti javni poziv za obuku stotinu IT operatora gdje očekujemo da od ukupnog broja mladih ljudi koji će proći tu obuku na kraju projekta bar 80 njih odmah dobije posao. Ovakva praksa je do sada pokazala pozitivne rezultate, kazao je Osmanbegović.

Armin Talić izvršni direktor „Bit Alijansa“- Asocijacija kompanija softverske industrije je ovom prilikom kazao da je saradnja sa Općinom Centar započela prošle godine kada je uprava ove jedinice lokalne samouprave prepoznala potrebu za IT kadrom nakon čega je pokrenut projekat prekvalifikacije 34 nezaposlene osobe sa Centra u zvanje programera.

U Bosni i Hercegovini postoji potreba za još 6.000 radnika iz IT segmenta gdje je glavni problem nedostatak stručnog kadra. Ključna uloga „Bit Alijanse“ u formiranju pomenutog IT parka je tehnička podrška kompanijama iz Centra i njihovim uposlenicima, kao budućim korisnicima tehnološkog parka. Korisnici dijele resurse tehnološkog parka, prave zajedničke edukacije i sinergijski prave veće rezultate uz manje troškove poslovanja, što je za njih izuzetno važno. Također ćemo biti podrška i kod edukacije mladih budućih naraštaja IT stručnjaka. Poređenja radi u Njemačkoj je 1992. godini bilo 32 tehnološka parka, dok u našoj zemlji danas imamo samo jedan u Mostaru, objasnio je Talić, predstavnik Asocijacije koja danas okuplja 33 kompanije iz IT sektora sa preko 4.000 zaposlenih.

Općina Centar Sarajevo je i u prethodnim godinama realizovala projekte sa Službom za zapošljavanje koji su za cilj imali smanjenje nezaposlenosti, a jedan od posljednjih je bio i u 2016. godini kada je Općina sa Službom i kompanijom Networks realizovali projekat pružanja nezaposlenim licima kvalitetnog obrazovanja i vještina koje su tražene na tržištu rada.

Cilj saradnje bio je omogućiti nezaposlenim mladim ljudima sa područja općine Centar boravak u prostorijama Networks, gdje mogu razvijati svoje ideje, poduzetnički duh, poslovne vještine, te im omogućiti povezivanje sa tržištima lokalnih i globalnih kompanija, sve u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih i poboljšanja ekonomske situacije u državi.

 

Preuzeto sa: www.centar.ba

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: