Općina Novo Sarajevo: Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Općina Novo Sarajevo i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresirane osobe nastanjene na području općine Novo Sarajevo da se prijave za sudjelovanje u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja. Kroz Inkubator, YEP i Općina Novo Sarajevo sudionicima osiguravaju podršku u jačanju osobnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registriranju i razvoju posla.

Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to prepozna potreba. Prijave je moguće podnijeti u periodu 15.01.2018 – 15.02.2018. godine, ispunjavanjem odgovarajućeg Prijavnog formulara za YEP Inkubator poslovnih ideja.

Popunjen formular i eventualne prateće dokumente moguće je predati u elektronskoj formi, na email adresu tipuradervisic@novosarajevo.ba.

Potpuni tekst Javnog poziva dostupan je na web sajtu Općine Novo Sarajevo, gdje je dostupan i i formular za prijavu za fizička i pravna (NVO) lica.

 

Preuzeto sa yep.ba

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: