Obavijest o poništenju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Poništenje Konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Poništava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, dana 23.05.2018. godine i na službenoj web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

 

 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: