Potpisani ugovori za 19 asistenata u nastavi za rad s djecom sa poteškoćama u razvoju

Danas je v.d. direktor JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo Muhamed Bekto uz prisustvo ravnateljice Federalnog zavoda za zapošljavanje Helene Lončar potpisao ugovore sa predstavnicima osnovnih škola, koje su ispunile uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu u poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi FBiH.

U devetnaest osnovnih škola u Kantonu Sarajevo će biti zaposleno devetnaest asistenata u nastavi koji će u narednom periodu pružati stručnu podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, a uveliko biti i podrška kako redovnim predavačima u nastavi, tako i porodicama djece sa poteškoćama u razvoju.

Radi se o programu Federalnog zavoda za zapošljavanje, koji realizuje u saradnji sa  JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u cilju jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će pratiti realizaciju ugovorenih obaveza i po potrebi osigurati razliku sredstava iz vlastitih izvora, te je na osnovu toga potpisan sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji istog između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje i ovog ministarstva.

Direktor Osnovne škole “Malta” Asmir Hasičić naglasio je, kako su zahvaljujući ovom programu uspjeli da produže angažman stručnom kadru za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju, što im puno znači. 

Za realizaciju Programa FZZZ-a putem Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo izdvojena su sredstva u iznosu od 91.901,27 KM.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: