Potpisani sporazumi o saradnji: Povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo upriličeno je u srijedu 19. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Sporazume su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, gospodin Muhamed Bekto, v. d. direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, gospodin Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, i gospodin Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, u prisustvu predsjednika Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu dr. Murata Ramadanovića, prorektora Univerziteta, dekana, direktora i predstavnika organizacionih jedinica Univerziteta, te predstavnika medija.

Univerzitet u Sarajevu je nakon donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo poduzeo niz koraka koji će u konačnici osigurati bolju povezanost Univerziteta sa tržištem rada. Zakon o visokom obrazovanju predviđa uspostavu saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, između ostalog, zbog potrebe pribavljanja informacija i osiguranja mogućnosti za realizaciju praktične nastave kod pravnih subjekata u javnom i privatnom sektoru, kao i zajedničkog rada na prilagođavanju ishoda učenja potrebama tržišta rada.

Izražavajući zahvalnost predstavnicima Univerziteta u Sarajevu na konkretnom prijedlogu saradnje između akademske zajednice i poslodavaca, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo gospodin Čengić je naveo da je cilj da sporazum bude primijenjen u punom kapacitetu, kako bi tržište dobilo obrazovan i stručan kadar.
Gospodin Muhamed Bekto, v. d. direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, naglasio je da je potpisivanje sporazuma nastavak aktivnosti koje su već u toku sa Univerzitetom u Sarajevu, te iznio podatak da se na evidenciji u Kantonu Sarajevo 62.534 osobe vode kao nezaposlene.
Gospodin Muamer Mahmutović istakao je da potpisivanje sporazuma predstavlja korak naprijed kako bi se napravilo sistemsko rješenje, dok je rektor Univerziteta prof. dr. Rifat Škrijelj, između ostalog, naveo da je potpisivanje sporazuma istovremeno i prilika da „naši svršeni studenti manje čekaju na birou“.

Naglašena je opredijeljenost Univerziteta u Sarajevu za što šire umrežavanje sa svim akterima u društvu kao polazišnu tačku za ostvarivanje saradnje, a potom i vidljive rezultate kao proizvod zajedničkih inicijativa i rada. Univerzitet u Sarajevu treba se vezivati za privredu kroz zajedničke projekte, pružajući svoja znanja privredi i uključujući privredu u svoje naučne i nastavne projekte. Veza sa privredom treba biti dvosmjerna, u kojoj Univerzitet u Sarajevu treba osigurati stjecanje praktičnih znanja i vještina svojih studenata, a u konačnici tržištu ponudi kvalitetnije buduće kadrove.

 

Preneseno sa www.unsa.ba

About Author

Connect with Me: