Potpisani ugovori o finansiranju Programa Javnih radova

Poslodavaci koji ispunjavaju uslove za učešće u programu Javnih radova za 2017. godinu, danas su u prisustvu predstavnika JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisali ugovore o finansiranju i realizaciji programa. Javni poziv za ovaj program je objavljen 8. juna.

Selim Babić, direktor KJKP „RAD“ u povodu potpisivanja ugovora istakao je da će KJKP RAD uskoro angažirati nezaposlena lica sa evidencije Službe, koji će u narednom periodu raditi na poslovima sakupljanja smeća, uređenja parkova, odnosno na povećanju stepena komunalne higijene i uređenju komunalne infrastrukture na području Kantona Sarajevo. Na poslovima koji traju dva mjeseca prema ugovoru biće angažirano 40 radnika.

Svojim potpisom i Enaida Višo, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo, omogućit će na period od dva mjeseca, angažiranje najugroženijih kategorija nezaposlenih lica.

„Program javnih radova je najbolja prilika da radno angažiramo nezaposlena lica, koja teško dolaze do posla. Crveni križ Kantona Sarajevo će ovog ljeta radnike angažirati na poslovima u Centralnoj kuhinji i Dječijem odmaralištu Crvenog križa Kanton Sarajevo“, kazala je Višo.

Za Program javnih radova Služba je izdvojili 428.742,00 KM, za angažiranje 300 nezaposlenih osoba. Mjesečna neto naknada za rad po ovom programu za angažovana lica iznosi 600,00 KM.

Cilj Programa javnih radova je stimulisanje zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, radnim angažovanjem na dva mjeseca.

About Author

Connect with Me: