Potpisani ugovori sa poslodavcima

Danas je u prostorijama Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo v.d. direktor Muhamed Bekto potpisao ugovore sa poslodavcima po Programu Javnih radova „570“, Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme (branilaca i članova njihovih porodica) u javnom sektoru, Programu sufinansiranja zapošljavanja branilaca, Programu subvencioniranja dijela javnih prihoda Trgovac pojedinac te ugovora po Programu obuke IT programera za poznatog poslodavca s ciljem smanjenja broja nezaposlenih na području Kantonu Sarajevo. Potpisivanju je prisustvovala i ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice u Kantonu Sarajevo Amela Dautbegović.

Vršilac dužnosti direktora Muhamed Bekto istakao je kako je cilj Programa Javnih radova „570“ stimulisanje zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba radnim angažovanjem kroz javne radove, kao i da mjesečna neto naknada za rad po ovom programu za angažovane osobe iznosi 800,00 KM u trajanju od dva mjeseca.

Ispred poslodavaca, prisustvovali su Veselin Rebić, direktor društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u Sarajevu, Kenan Trebinjac, v.d. direktor škole JU OŠ “Velešićki heroji”, Amer Kapo, direktor KJP Centar ”Skenderija”, Hajrudin Ćuprija, direktor OŠ “Fatima Gunić”, Mirza Hadžić, generalni sekretar FK Sarajevo, Samir Lagarija, poslodavac Bosnet group d.o.o. i Mersida Prohić, korisnik programa „Trgovac pojedinac“.

Veselin Rebić, direktor društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u Sarajevu je uručio zahvalnicu za međusobnu uspješnu saradnju sa Službom kao i zahvalnicu za v.d. direktora Službe.

 

 

About Author

Connect with Me: