Potpisani ugovori sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 192 osobe

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo v.d. direktor Muhamed Bekto potpisao ugovore sa poslodavcima  po Programu Služba u zajedničkim projektima 2018 i osobama koje su pokrenule vlastiti biznis po Programu sufinansiranja samozapošljavanja. Potpisivanju su prisustvovali premijer Vlade Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice u Kantonu Sarajevo Amela Dautbegović.

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, realizuje Program Služba u zajedničkim projektima 2018. u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Finansijska sredstva izdvojena za ove namjene iznose 353.100,00 KM, a stotinu nezaposlenih osoba s evidencije nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo bit će angažovano kod sedam različitih poslodavaca kroz zapošljavanje ili obuku bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stepen obrazovanja.

S ciljem kraćeg trajanja nezaposlenosti mladih osoba i stimulisanja njihovog samozapošljavanja Služba realizuje i Program sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života. Služba  jednim dijelom finansira 92 nezaposlene osobe koje su obuhvaćene Programom sufinansiranja samozapošljavanja i koje su registrovale samostalnu djelatnost, te izvršile prijavu na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu Kantona Sarajevo. Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.350.000,00 KM. Ističemo kako će putem ovog programa više nezaposlenih osoba ženskog spola pokrenuti vlastiti biznis. 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: