Profesionalna/karijerna orijentacija

Posljednja grupa pedagoga i psihologa iz srednjih škola prisustvovala je danas interaktivnoj radionici na temu „Karijerno usmjeravanje učenika sa posebnim osvrtom na zahtjeve tržišta rada“ .

Svim učesnicima na radionici prezentovani su konkretni sadržaji i podijeljeni radni materijali za praktičan rad sa učenicima. Naročita pažnja, posvećena je vještinama i kompetencijama te mogućnostima razvijanja istih kod učenika.  Pored toga, stručni saradnici iz škola informisani su o stanju na tržištu rada, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima, kao i uslugama koje pruža JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo naročito u oblasti karijernog usmjeravanja.

U radionicama su učestvovali pedagozi i psiholozi iz 53 osnovne škole i  25 srednjih  škola.

Učesnici su ovakav vid saradnje sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo ocijenili vrlo poželjnim, a metodologiju rada kao i tehnike prenošenja znanja i informacija kao iznimno uspješne te izrazili želju da se u budućnosti nastavi sa ovim aktivnostima.

Cilj profesionalne/karijerne orijentacije je da doprinese većem stepenu zapošljivosti. Stjecanjem potrebnih znanja i vještina smanjuje se raskorak između potreba poslodavaca i individualnih znanja i osobina. Samo zajedničkim naporom kroz slične aktivnosti možemo smanjiti negativne trendove neusklađenosti na tržištu rada, kao što je produkcija zanimanja koje tržište rada ne može integrisati.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: