Radionica: Profesionalna orijentacija i informisanje učenika i strudenata

Danas počinju jednodnevne radionice za školske pedagoge i psihologe na temu karijerno usmjeravanje učenika sa posebnim osvrtom na zahtjeve tržišta rada. Planirano je da na radionicima prisustvuju stručni saradnici pedagozi i/ili psiholozi iz svih osnovnih i srednjih škola, kao i studenti završnih godina Univerziteta u Sarajevu.

Svim učesnicima će biti ponuđeni konkretni sadržaji, kao i radni materijali za praktičan rad sa učenicima. Naročita pažnja će se posvetiti vještinama i kompetencijama učenika/studenata te mogućnostima za njihov daljnji profesionalni razvoj.

Pored toga, stručni saradnici u školama dobit će informacije o trendovima na tržištu rada, zahtjevima poslodavaca i druge relavantne informacije kojima raspolaže Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Radionice će trajati od 18.02. do 28.02.2019.godine, a održavat će se u prostorijama Biroa Novi Grad na adresi Branislava Nušića broj 170 u terminu od 12 do 15 sati.

S obzirom da su u sklopu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i prethodnih godina organizovane radionice na temu karijernog usmjeravanja učenika, učesnici su ovakav vid saradnje sa Službom ocijenili kao veoma poželjan, a metodologiju rada kao i tehnike prenošenja znanja i informacija kao veoma uspješne.

Stoga smo uvjereni da ćemo i ove godine ostvariti planirane ciljeve jer samo zajedničkim naporom možemo prevenirati negativne trendove, produkaciju zanimanja koje tržište rada ne može integrisati.

About Author

Connect with Me: