Radionica za studente: Prava i obaveze nezaposlenih osoba

Jučer je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo -Biro za zapošljavanje Centar održana prva od predviđene dvije radionice za studente završnih godina fakulteta, a na temu  karijerno usmjeravanje i savjetovanje.

Cilj je da se ova populacija mladih upozna sa pravima i obavezama nezaposlenih osoba, stanjem na tržištu rada, kao i uslugama koje mogu dobiti od Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.  Najvažnije od njih su usluge individualnog karijernog savjetovanja, program stručnog grupnog  savjetovanja u Klubu za traženje posla,  kao i programi sufinansiranja zapošljavanja.

Svi učesnici jučerašnje radionice ocijenili su ovaj vid saradnje korisnim jer su na direktan način dobili bitne informacije i upute za svoj budući razvoj karijere.

Kratka informacija za sve one koji do sada nisu mogli prisustvovati radionici, a imaju želju da saznaju više o pravima i obavezama nezaposlenih osoba danas će biti održana još jedna radionica u prostorijama Biroa za zapošljavanje Centar sa početkom u 14 sati.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: