Radionice: Karijerno usmjeravanje učenika

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U prostorijama Službe jučer je počela realizacija jednodnevnih radionica za pedagoge i psihologe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Cilj saradnje sa obrazovnim institucijama je da stručni saradnici u školama koji direktno rade sa učenicima, dobiju određena saznanja o potrebama na tržištu rada, stanja na evidencijama nezaposlenih i važnosti adekvatnog izbora zanimanja odnosno nastavka školovanja učenika. Također se upoznaju sa obavezama i pravima nezaposlenih osoba, kao i uslugama koje pruža JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.  

Prezentovane sadržaje, kao i dobijene informacije će koristiti u svom budućem radu, a sve u cilju potpunijeg informisanja i karijernog usmjeravanja učenika.

Karijernim usmjeravanjem učenika pomaže se pri odabiru daljnjeg smjera obrazovanja ili budućeg zanimanja. Kroz ovakve aktivnosti nastoji se dodatno razvijanje vještina i talenata, ukazivanje na područja daljnjeg usavršavanja.

Navedene aktivnosti će trajati do petka, 16.03. do kada je predviđeno da predstavnici svih osnovnih i srednjih škola prisustvuju radionicama. 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: