Reformski paket: Završena preduzetnička obuka za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje

Jučerašnjom  dodjelom certifikata  u organizaciji Projekta zapošljavanja mladih – YEP,  na Jahorini, završena je trodnevna obuka zaposlenika javnih službi za zapošljavanje u FBiH, Zavoda za zapošljavanje RS, te Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta prema  CEF metodologiji.

Obuke  je  organizovana kako bi se unaprijedile  vještine i kompetencije zaposlenika službi i zavoda sa ciljem da bi  se osposobili da budu mentori i podrška nezaposlenim licima koja apliciraju za programe samozapošljavanja po programima aktivnih mjera zapošljavanja.

Ispred  JU “Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo”Sarajevo,certifikate su dobili  uposlenici Elma Lepara Špuren i Muhamed Bekto, koji su i  do sada uspješno obavljali obuke nezaposlenih za Program sufinasiranja samozapošljavanja.

Kako je jučer istaknuto na svečanoj večeri u povodu dodjele certifikata, pored  obuka,  Projekat zapošljavanja mladih YEP u saradnji sa službama i zavodima za zapošljavnje uskoro planira izradu  priručnika za pružanje preduzetničke podrške nezaposlenim licima  koju će zaposlenici moći koristiti u svakodnevnom radu.

Projekat zapošljavanja mladih – YEP uz podršku Vlade Švicarske  planira i u narednoj godini nastaviti   sa obukama koje  jačaju kapacitete zaposlenih u službama i zavodima pri čemu će se akcenat staviti na razvijanju trenerski kapaciteti javnih službi, u cilju formiranja ekspertske grupe unutar službi koji bi bili u mogućnosti da pruže visokokvalitetnu obuku i podršku klijentima.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Izvođačka umjetnost

Connect with Me: