Sastanak povodom održavanja Sajma za zapošljavanje

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo Muhamed Bekto, održao je sastanak sa predstavnicima Privredne Komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca FBiH  te predstavnikom Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Povod sastanka je organizacija ovogodišnjeg Sajma za zapošljavanje Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, a održavanje istog planirano je krajem novembra.  

Sudionici sastanka izrazili su spremnost da aktivno učestvuju u realizaciji predstojećeg sajma. U narednim danima javnost će biti tačnije upoznata o detaljima održavanja Sajma za zapošljavanje.

About Author

Connect with Me: