Sastanak sa menadžmentom Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Unapređenje procesa rada – individualnog savjetovanja, naročito izrade individualnih planova zapošljavanja te nalazi polugodišnje evaluacije IPZ-ova nezavisne interne komisije Javne Ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo bile su neke od tema današnjeg sastanka sa menadžmentom, v.d. direktorom Muhamedom Bekto i rukovodiocem sektora za posredovanje u zapošljavanju, materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba. 

Rukovodilac Projekta YEP Ranko Markuš je ovom prilikom istakao značaj monitoringa individualnog savjetovanja i podsjetio na tri načina praćenja, a to su coaching savjetodavaca na radnom mjestu, periodična evaluacija i procjena kvalitete izrađenih IPZ-ova i na kraju izvještaji o učincima koji posmatraju kvantitet i konačne rezultate savjetovanja. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo trenutno provodi dva od tri moguća načina praćenja, te je zaključeno da se u narednom periodu realizuju dvije ključne aktivnosti: obuka savjetodavaca za izradu individualnih planova zapošljavanja kroz informacioni sistem/aplikaciju, uspostava internog coachinga za savjetodavaca u saradnji sa šefovima biroa.

Projekat YEP će pružiti potrebnu podršku u realizaciji svih navedenih aktivnosti, imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u kojoj su kroz ogledni biro testirane nove metode rada u protekle četiri godine, napravila značajan napredak u unapređenju procesa rada i racionalizaciji resursa. 

Preuzeto sa yep.ba

About Author

Connect with Me: