Specijalistička obuka za savjetodavce iz službi za zapošljavanje FBiH

Danas je počela dvodnevna obuka za drugu grupu savjetodavaca javnih službi za zapošljavanje FBiH, a u sklopu specijalističke obuke te će učesnici imati priliku steći nova znanja i vještine iz oblasti aktivne politike zapošljavanja, informacija o tržištu rada, komunikacijskih vještina i upravljanja vremenom i stresom. Koordinaciju procesa obuka vrši Federalni zavod za zapošljavanje, a obuku realizuje stručni tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP), lokalni i međunarodni trener.

Dvodnevna obuka koncipirana je kroz rad sa dvije grupe savjetodavaca (ukupno 23) iz sljedećih službi za zapošljavanje: Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske,a predstavlja nastavak aktivnosti obuke realizovane u maju tekuće godine. 

 

Izvor  yep.ba 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: