Studijska posjeta institucijama tržišta rada u Švicarskoj

Predstavnici svih kantonalnih službi za zapošljavanje, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ukupno 25 učesnika) tokom protekle sedmice boravili su u Švicarskoj u okviru studijske posjete koju je organizovao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Cilj studijske posjete jeste da učesnici aktivnim učešćem, konstruktivnim pitanjima doprinesu donošenjem konkretnih mjera, prijedloga i ideja koje će unaprijediti rad javnih službi za zapošljavanje.

Tokom petodnevne posjete u Švicarskoj učesnici su imali priliku upoznati se sa sistemom i organizacijom javnih službi za zapošljavanje, sistemom osiguranja za slučaj nezaposlenosti, upoznati se sa regionalnim razlikama unutar Švicarske u Državnom sekretarijatu za ekonomske poslove – SECO Švicarska. Posjetili su i Agenciju za privredu i rad kantona Cirih, i tu se upoznali sa aktivnim mjerama zapošljavanja koje se provode, mjerama za mlade te saradnjom sa SECO-om.

Posjetom u SEB Cirih-u predstavnici rukovodstva javnih službi za zapošljavanje iz BIH su upoznati sa informacijama o aktivnim mjerama zapošljavanja u Cirihu, metodama koje se koriste u realizaciji motivacionih seminara za nezaposlene, obrazovnoj podršci, a sve sa ciljem da dobre prakse prenesu u svoje matične službe. Također, učesnici su upoznati sa metodologijom individualnog i grupnog rada sa mladima, sa sistemom saradnje između privatnog i javnog sektora u pogledu implementacije aktivnih mjera zapošljavanja, sistemom finansiranja, inovativnih pristupa koje koriste, uslugama za poslodavce i tražioce zaposlenja te sistemom upravljanja dokumentima.

Organizovana je i posjeta gradu Zug-u, a prva lokacija koju su učesnici posjetili je Regionalni centar za posredovanje u zapošljavanju Zug. Neke od usluga koje centar nudi su ciljano savjetovanje, aktivno posredovanje i realizacija programa zapošljavanja i obuka, sa ciljem povećanja upošljivosti kandidata.

Posljednjeg dana studijske posjete, predstavnici javnih službi za zapošljavanje iz BIH učestvuju u završnoj ili wrap-up sesiji na kojoj prave rezime cjelokupne posjete, sumiraju utiske, zaključke i naučene lekcije te najvažnije, definišu oblasti i elemente koje će prenijeti iz Švicarske u svoje matične službe. Imajući u vidu da su učesnici studijske posjete, uglavnom direktori i zamjenici direktora službi za zapošljavanje preuzimanje obaveze i odgovornosti ima daleko snažniji uticaj.

 

Izvor. yep.ba

About Author

Connect with Me: