Studijska posjeta Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije – posjeta Filijali Beograd

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, delegacija Bosne i Hercegovine je na temu savjetodavnih usluga i konkretne primjene savjetodavnih aktivnosti razgovarala sa predstavnicima Filijale Beograd.

Naime, u Filijali Beograd realizirana je prezentacija i diskusija kroz koju su obrađene teme savjetovanja i informisanja poslodavaca i nezaposlenih lica o mogućnostima zapošljavanja, posredovanju, organizovanju, osposobljavanju i obrazovanju nezaposlenih lica (obuke). 

Studijska posjeta organizovana je sa ciljem da se između ostalog osigura i primjeren dotok uporedivih podataka i relevantnih informacija koje su u uskoj vezi sa pripremama i sprovođenjem mjera aktivne politike zapošljavanja, te podsticaja za zapošljavanje i razvoj poduzetništva.  

Izvor: yep.ba

 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: