Sutra novi javni pozivi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

U okviru Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo će u četvrtak, 28.03.2019.godine objaviti javne pozive za poslodavce sa područja Kantona Sarajevo po programu Javnih radova i Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Za realizaciju Programa javnih radova planirana su sredstva od 1.059.600,00 KM i utrošit će se za angažovanje 600 nezaposlenih, na period od 2 (dva) mjeseca, a za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca planirana sredstva iznose 257.120,00 KM i istim će biti zaposleno najmanje 64 nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba.

Javni poziv poslodavcima za prijavu učešća po Programu javnih radova bit će otvoren do 12.04.2019.godine, a Javni poziv poslodavcima po Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca bit će otvoren do 30.04.2019.godine.

Javni pozivi poslodavcima za prijavu učešća za navedene programe bit će objavljeni u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, www.szks.ba, zajedno sa aplikacijama za prijavu na iste.

Svi zainteresovani poslodavci, koji imaju namjeru učestvovati u programima, trebaju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi na vrijeme podnijeli svoje aplikacije za učešće na istim.

About Author

Connect with Me: