Uspješno završen Sajam zapošljavanja

Na ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja učešće je uzelo 18 strukovnih škola i preko 60 poslodavaca, a isti je posjetio zadovoljavajući broj posjetilaca. 

Kroz učešće srednjih strukovnih škola, učenicima i roditeljima predstavljeni su programi škola, usmjereni na obrazovanje stručnih kadrova koji će odgovoriti trenutnim zahtjevima tržišta rada.  Nezaposlene osobe su imale priliku da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im se i predaju svoje biografije (CV). 

Pored velikog broja predstavljenih poslodavaca na Sajmu koji imaju potrebu za angažovanjem radne snage, kao i svake godine, posjetioci su imali priliku da posjete i štand Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo gdje su mogli dobiti informacije o aktuelnim programima sufinasiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije. 

Poslodavce i posjetioce Sajma pozdravio je i v.d. direktor Muhamed Bekto koji je rekao kako su najtraženija  strukovna zanimanja te kako bi se učenici prije upisa u srednje škole trebali usmjeravati na upis deficitarnih zanimanja. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo se trudi odgovoriti potrebama tržišta rada, ali je karijerno orjentisanje jako bitno. Također, Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo kroz svoje mjere aktivne politike zapošljavanja sufinansira poslodavce za zapošljavanje osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo, ističe Bekto. 

U jednoj od sala Doma mladih održana je panel diskusija na temu dualnog obrazovanja, posredovanja u zapošljavanju i potrebama poslodavca za radnom snagom. 

Safudin Čengić, predsjednik Udruženja psolodavaca Kantona Sarajevo istakao je kako poslodavci teško dolaze do radne snage i da treba poboljšati poslovni ambijent,  između ostalog značajno povećati plaće radnika jer je to najčešći razlog odlaska radne snage iz BiH, 

Učešće na Sajmu uzelo je i Udruženje poslodavaca FBiH koje implementira Projekat „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju” u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH”, finansira Europska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Ovogodišnji sajam Služba za zapošljavanje je realizirala u saradnji sa partnerima Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom Kantona Sarajevo s ciljem povezivanja nezaposlenih osoba sa poslodavcima, odnosno smanjenja stope nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti.

About Author

Connect with Me: