YEP Inkubator poslovnih ideja – predstavljanje poslovnih prijedloga studenata Univerziteta u Sarajevu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovana je javna prezentacija preduzetničkih poduhvata razvijenih od strane studenata Univerziteta u Sarajevu u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja. Program podrške u razvoju poslovnih ideja provodili su stručnjaci Ekonomskog instituta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta. Rezultat su poslovni planovi za 6 preduzetničkih poduhvata, koji su danas predstavljeni stručnoj komisiji. 

U stručnoj komisiji za ocjenu predstavljenih poslovnih prijedloga učestvovali su predstavnici Ekonomskog instituta Sarajevo, Ekonomskog fakulteta UNSA, Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo  i Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Uspješnim kandidatima, čiji poslovni prijedozi budu ocijenjeni pozitivno bit će omogućena aplikacija za finansijsku podršku Projekta zapošljavanja mladih u pokretanju biznisa.

 

Izvor: yep.ba

 

About Author

Connect with Me: