Zajednička posjeta “Mobilnom birou” Goražde

Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona bila je domaćin posjete kolega iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je organizirao posjetu ovoj službi u cilju razmjene znanja i iskustava u odnosu na implementaciju „Mobilnog biroa“.  Metodologija „Mobilnog biroa“ je inovativan pristup u pružanju usluga, ne samo u BiH, već i u Evropi, a ovaj pristup je u goraždanskoj službi uveden aprila 2016.g u okviru YEP-a, uz podršku Vlade Švicarske. Kako je bilo i očekivano, i ostale službe su prepoznale korist ovakvog pristupa pa je i ova posjeta na fonu prijenosa ove metode rada u službe koje su i inicirale posjetu prepoznavši potencijal za njenu primjenu, naročito u onim biroima koji pokrivaju ruralna i razruđena područja.

Kako bi se što efikasnije organizovala ova usluga potrebno je da se mapiraju ključne potrebe nezaposlenih i poslodavaca iz udaljenih mjesta i sela, te se identifikuju usluge koje bi se mogle pružiti, kao što su: redovno javljanje, info seminari, prva prijava, izdavanje uvjerenja te savjetodavni rad prema različitim ciljnim grupama i već dostupnim programima podrške. Nakon prezentacije metodologije u Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona, učesnici posjete su posjetili mjesnu zajednicu Bogušići jednu od lokacija koja je uključena u program rada i posjeta „Mobilnog biroa“.  

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je također već otpočela sa realizacijom „Mobilnog biroa“ na Općini Ilijaš, ali usluge savjetovanja se i dalje zbog boljih infrastrukturnih i tehničkih uslova pružaju u prostorijama Biroa Ilijaš. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta trenutno mapira uslove u odabranim mjesnim zajednicama kako bi u oktobru startali sa pružanjem ove usluge, menadžment Zavoda za zapošljavanje RS je zainteresovan da pilotira ovu mjeru.

Izvor: yep.ba

About Author

Connect with Me: