Zaposleno pet nezaposlenih osoba

Husssain Alnassar, direktor kompanije Herbal Spa d.o.o. jučer je zaposlio  pet nezaposlenih osoba sa evidencije  JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, koji su pohađali Program obuke  profesionalnog osposobljavanja za pružanja sofisticiranih usluga za njegu tijela.

Obuka  je realizirana kroz projekat  “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ u okviru Programa  podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.  Program finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Vodeći aplikant na projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“  je sarajevska  Općina Novi Grad sa partnerima  Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo,  kompanije Herbal Spa d.o.o. , Mistral Tehnnologies d.o.o., Cebos d.o.o., Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo, JU “Srednja elektotehnička škola” Sarajevo,   i  Nevladina organizacija – Centar za razvoj socijalnog poduzetništva. 

Premda je Projektom bilo planirano i najavljeno zapošljavanje dvije  nezaposlene osobe,  menadžment Herbal Spa d.o.o je donio odluku da zaposli svih pet nezaposlenih osoba, učesnika obuke.

Kako je na prigodnoj  svečanosti, organizovanoj u povodu dodjele  ugovora o radu i certifikata istakao direktor  Alnassar, kompanija Herbal Spa d.o.o,  se na ovaj korak odlučila kada je nakon završene obuke sagledala napredak kanidadata, njihova usvojena znanja i stečene  vještine.  

Zapošljavanje pet nezaposlenih osoba prema mišljenu saradnika u programu  je najilustrativniji primjer kako se obukama može  obezbijediti potrebni kadar na tržištu rada.

Podsjećamo da je trenutno na obuci 20 kandidata, nezaposlenih osoba evidentiranih u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo  u partnerskoj kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo, a uslijedit će obuke u partnerskoj kompaniji Mistral Technologies d.o.o. Sarajevo i II ciklus obuke u Herbal Spa d.o.o. Sarajevo za preostalih 20 nezaposlenih osoba.  U kompaniji Cebos d.o.o. završena je obuka za 10 nezaposlenih osoba.

Također, u januaru mjesecu planirano je i otvorenje Centra za inovacije i poduzetništvo za mlade iz oblasti IT-a u sklopu JU “Srednje elektrotehničke škole”, u kojem će se  realizovati  i obuka iz osnova informatike za 45 nezaposlenih lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: