SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani,

 

U cilju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ovim saopćenjem želi da upozna javnost sa podacima koji mogu biti od značaja za kreiranje budućih politika ili za upoznavanje najšire javnosti sa kretanjima na tržištu rada u KS. 

 

Službi za zapošljavanje KS je u prvih 6 mjeseci 2019. godine uplaćeno doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti u visini od 18.918.494 KM. 

Službi za zapošljavanje KS je u prvih 6 mjeseci 2020. godine uplaćeno doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti u visini od  18.275.034 KM. 

 

Kao što se može vidjeti pad naplate doprinosa od nezaposlenosti iznosi 643.460 KM ili u procentima cca 3,5%. 

Ovaj manji pad uplata doprinosa neće imati nikakav utjecaj na redovne aktivnosti Službe u 2020. godini i sve obaveze po pitanju isplate novčanih naknada mogu se realizovati i biće isplaćene u redovnim rokovima kako zakon i propisuje. 

 

Istovremeno, kada se posmatra rast broja nezaposlenih može se konstatovati da je prema podacima Porezne uprave u FBiH broj zaposlenih sa mjestom prebivališta u Kantonu Sarajevo sa 20.07.2020. godine iznosio 138.676, a da je u periodu od početka pandemije uzrokovane COVID-19 bez posla u KS ostalo cca 5.000 radnika, te se može konstatovati da pad zaposlenih radnika u KS u procentualnom iznosu je manji od 4% u odnosu na ukupan broj zaposlenih u KS

 

Služba za zapošljavanje KS je na dan 24.06.2020. godine (promjena upravljačke strukture) imala neriješenih zahtjeva za isplatu novčane naknade u visini od cca 3.100 (zaprimljenih) predmeta. Služba će u sedmici koja započinje sa 27.07.2020. godine izdati sva rješenja za sve ove predmete koji su zaprimljeni u periodu proglašenog stanja nesreće, a dalje će se rješavati predmeti kako se zaprimaju. 

Još jednom želimo da uputimo riječi izvinjenja svim našim korisnicima, a posebno onima koji su obrade svojih predmeta čekali više mjeseci, i da, i ovom prilikom, potvrdimo da je novčana naknada njihovo pravo, te da novca za te isplate ima za sve korisnike. 

Ono što je posebno bitno i što želimo potvrditi je to da će Služba u narednom periodu sačiniti rebalans Plana poslovanja i usmjeriti sva potrebna sredstva u isplate novčanih naknada, a koje su prioritet po zakonu. 

 

Ujedno, želimo naglasiti da svi programi koje samostalno realizuje Služba i svi programi koji se realizuju preko Službe za zapošljavanje KS, a iste raspisuje Federalni zavod za zapošljavanje, realiziraju nesmetano i plaćanja prate dinamiku realizacije programa. 

 

Na kraju, Služba za zapošljavanje KS ostaje posvećena, a što je i zakonska obaveza, rješavanju svih zahtjeva za isplatom novčane naknade kao i realizacijom kako već započetih programa tako i programa koje ce Služba realizirati u budućnosti. 

 

Svim zaposlenim koji su u dane sedmičnih odmora radili  u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kako bi se našim korisnicima riješili  podneseni zahtjevi za isplatu novčane naknade, želim javno  uputiti zahvalnost. 

 

S poštovanjem,

vd direktorica

Edina Ljubuškić

Brošura za Covid 19

Brošuru za Covid 19 možete preuzeti OVDJE!

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

U UTORAK, 07.07.2020. GODINE, ISPLATA SVIH OBAVEZA SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KS

Zadnja isplata novčane naknade je bila 12.06.2020. godine. Nakon dana 12.06.2020. godine Služba nije vršila isplate novčane naknade, a i došlo je do promjene u rukovodnoj strukturi Službe, 23.06.2020. godine. Nakon promjene u rukovodnoj strukturi Službe ista se morala provesti kroz sudski registar i taj proces se vodio na nadležnom sudu.

Otežavajuća okolnost izmjene odgovorne osobe u sudskom registru bila je neplaćena prekršajna kazna izdata Službi u visini od 10.000 KM i nadležni sud nije mogao ovo promjenu izvršiti sve do rješenja situacije sa neplaćenom kaznom. Da li je bilo namjere povodom neplaćanja kazne utvrdit će nadležni organi.

Uz veliku pomoć i razumijevanje Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i poslovne banke Službe problem je razrješen i prekršajna kazna je plaćena, te je time otkočen proces promjene odgovorne osobe na nadležnom sudu.

Ono što je bitno je to da su sve isplate prema svim korisnicima novčane naknade, kao i za ostale obaveze Službe, spremne i uopće nije bilo brige da li će iste biti isplaćene jer sredstava ima dovoljno i iste će biti izvršene prema korisnicima dana 07.07.2020. godine. Sve obaveze Službe koje će biti puštene na isplatu iznose preko 2,5 mil. KM.

Još jednom upućujemo iskreno izvinjenje svim korisnicima novčane naknade, kao i poslodavcima koji imaju zaključene ugovore sa Službom, uz naglasak da su gore dati razlozi bili smetnja da sa isplatama Služba krene i prije 07. 07. 2020. godine.  

Vd direktorica

Edina Ljubuškić