Nedim Sarija

ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2020.g.

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju

i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ( “Sl.novine FBiH” , br. 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05.02.2020.godine izvršena

isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec januar 2020.godine.

Ukupno je uplaćeno 1.065.002,15 KM za 2.676 korisnika novčane naknade.

Javna ustanova ” Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”