Saopštenje za javnost direktora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Kao što smo i obećali, zbog velikog broja zahtjeva i priliva osoba koje su ostale bez posla u Kantonu Sarajevo zbog pandemije virusa COVID 19,  JU “Služba za zapošljlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu Služba) je promijenila progam i način plačanja novčanih naknada za nezaposlene koji imaju na to pravo, na način da se isplate vrše više puta u toku mjeseca, za taj mjesec, a ne kao što je to bila ustaljena praksa do sada da se isplate vrše samo jednom mjesečno.

Danas, dana 15.05.2020. godine Služba je uplatila 253.073,80 KM za 634 korinsika novčane naknade koji su u međuvremenu ostvarili to pravo. Napominjemo, da smo već 08.05.2020. godine uplatili 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika novčane naknade koji su ostvarili to pravo. Također smo uplatili 358.797,00 KM za 69.978 korisnika zdravstvenog osiguranja koji to pravo ostvarju preko Službe.

Sa ovom praksom ćemo nastaviti i dalje (već, 22.05.2020. godine) kako bi nezaposlene osobe u što kraćem roku ostvarili svoje pravo na novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje. Ujedno, informišemo naše korisnike da niko ko ostvaruje pravo, bilo na novčanu naknadu, bilo na zdravstveno osiguranje neće ostati bez tog prava. Možemo reći da će Služba svoje obaveze prema korisnicima ispunjavati i u narednim mjesecima bez problema.

 

                                                                                                                                                                               D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                    Nermin Pećanac, dipl.pravnik

Saopštenje za javnost

Prema našim trenutnim evidencijama od 18.03.2020. godine kada je na snagu stupilo stanje prirodne nesreće do danas općinskim biroima se prijavilo 5.165 osoba (stanje na 30.04. 2020. godine ukupan broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo 63.194) koje su ostale bez posla kod 1.722 poslodavca i taj broj se povećava određenom dinamikom.

Istovremeno podneseno je 5.057 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, što nije konačan broj s obzirom da je potrebno sve te zahtjeve obraditi i uvesti ih u pravo, dok je u istom periodu u pravo na novčanu naknadu uvedeno 1.090 osoba. Najviše otkaza u Kantonu Sarajevo dato je u uslužnoj djelatnosti, mada i druge djelatnosti koje su pogođene vanrednim mjerama ne zaostaju mnogo, naravno tu je i redovni priliv nezaposlenih u svim ostalim zanimanjima po završetku školovanja kojih u posmatranom periodu ima 207.

            Sa druge strane naše aktivnosti ne svode se samo na puko evidentiranje nezaposlenih.  Naše mjere koje smo donijeli u svrhu rasterećenja rada općinskih biroa u smislu pružanja alternativa u procesu prijave na biro također daju rezutate. U skladu sa našim instrukcijama broj osoba koje su se prijavile na biro putem – maila 2737 i pošte 505, telefona/besplatne linije preko 300 poziva po raznim pitanjima dnevno, tako da ovi brojevi s obzirom na broj prijavljenih po biroima govore da smo učinili sve da smanjimo dolaske naših korisnika i da taj fizički kontakt svedemo na minimum u skladu sa uputama kriznog štaba što smo u dobroj mjeri i uspjeli, jer je vidljivo da je preko 75% novo prijavljenih na biro svoje zahtjeve uputilo posredno elektronskim putem ili putem pošte.

Treba napomenuti da smo od 18.03.2020. godine do danas imali također 1.078 brisanih sa evidencije zbog novog zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju, a dio toga se odnosi na naše programe zapošljavanja koje smo pokrenuli još prošle godine i koji su u 2020. počeli davati rezultate. Recimo i to da je 18. marta 2020. godine na evidenciji Službe bilo 58.029 nezaposlenih što je najmanji broj od osnivanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Da nije došlo do usložnjavanja epidemiološke situacije sa virusom COVID 19 taj broj bi u Kantonu Sarajevo sigurno bio još manji. Mi ne odustajemo od daljih aktivnosti u tom pravcu i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo već ima  jasne planove za nove programe zapošljavanja prilagođene novim okolnostima i sredstvima koje će nam eventualno biti raspoloživa.

Uradili smo već okvirne programe za sufinansiranje zadravstvenih radnika, program posao za sve, program prekvalifikacije i dokvalifikacije, program sufinasiranja prirpavnika i program za sufinansiranje osoba koje su 5 i više godina na birou. Paraleno s tim radimo i na rebalansu budžeta Službe koji ćemo opet prilagoditi novonastalim okolonostima i prioritetima.

Pravimo stalne procijene i pratimo situaciju i nastojimo biti spremni da kad se ukinu vanredne mjere da možemo odmah krenuti u ove nove projekte uz saglasnost resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo.

JU „Služba za zapošljavaje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Ramazan Šerif Mubarek Olsun

Uz iskrenu želju za blagostanjem za sve građane tokom mjeseca posta, najsvetijeg mjeseca u Islamu, mjeseca Ramazana, svim našim Bošnjacima Muslimanima želim Ramazan Šerif Mubarek Olsun, uz iste želje upućene Muftijstvu Islamske zajednice u  Kantonu Sarajevo. Želim ovim putem da svim zaposlenim u JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, Sarajevo također zaželim Ramazan Šerif Mubarek Olsun. 

Neka nam ovaj  mjesec posta i ibadeta u ovo teško vrijeme ispuni srca toplinom i pruži snagu da izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja . Posebna mi je želja da  mjesec Ramazana vjernici dočekaju i isposte u zdravlju sa svojim najmilijim.

Kotristimo i ovu priliku da još jednom apelujemo na sve građane Kantona Sarajevo da i u ovo vrjeme  posta u mjesecu Ramazanu izbjegavaju okupljanje i ostanu u svojim domovima, kako bi na taj način zaštitili sebe i naše najdraže od širenja virusa COVID 19 .  

Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Nermin Pećanac

Sretan Vaskrs

SRETAN VASKRS !

Uz iskrenu želju za blagostanjem za sve građane , pravoslavce koji slave vaskrs, uz iste želje upućene svećenstvu ove vjerske zajednice u  Kantonu Sarajevo.

Neka nam ovaj praznik u ovo teško vrijeme ispuni srca toplinom i pruži snagu da izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja . Posebna je želja da ove velike praznike vjernici dočekaju i proslave u zadovoljstvu,  sreći i zdravlju.

Kotristimo i ovu priliku da još jednom apelujemo na sve građane Kantona Sarajevo da i u ovo praznično vrjeme izbjegavaju okupljanje i ostanu u svojim domovima, kako bi na taj način zaštitili naše najdraže od širenja virusa COVID 19 .  

Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Nermin Pećanac

Informacija za korisnike naših usluga – besplatna telefonska info linija

Ovim putem informišemo naše korisnike i javnost da smo u proteklom periodu nakon proglašenja prirodne nesreće našim korisnicima omogućili prijavljivanje osoba koje ostaju bez posla putem telefona, faxa, e-maila i pošte.

Pored svih ovih aktivnosti poduzetih u kratkom roku, za sve naše korisnike od danas 14.04.2020. godine uveli smo i besplatnu telefonsku info liniju  080 02 24 34 na kojoj mogu dobiti sve potrebne informacije o načinu korištenja naših usluga.

Molimo sve naše korisnike da maksimalno koriste sve ponuđene elektronske mogućnosti prijave.

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo će nastaviti kao i do sada da čini sve da korisnicima naših usluga omogući da svoja prava ostvare bez dolaska na biroe, jer svako okupljanje sa sobom nosi rizik od zaraze virusom COVID 19.

I ovaj put apelujemo na sve naše korisnike i sve građane Kantona Sarajevo da se strogo pridržavaju uputa kriznog štaba dok traje pandemija virusa COVID 19. 

 

DIREKTOR

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Nermin Pećanac

Informacija za korisnike usluga

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 45.206 korisnika zdravstvenog osiguranja i 19. 952 članova domaćinstva za mjesec mart 2020. godine uplatila zdravstveno osiguranje u iznosu od 331.092,00 KM.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo           

Čestitka za uskrs

SRETAN USKRS !

Jednostavna je i jedinstvena čestitka za vjernike katoličke vjere.

Ta čestitka u sebi nosi iskrenu želju za blagostanjem sve građane , katolike  koji slave uskršnje praznike, kao i svećenstvu ove vjerske zajednice u  Kantonu Sarajevo. Neka nam ovaj praznik u ovo teško vrijeme ispuni srca toplinom i pruži snagu da izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja . Posebna je želja da ove velike praznike vjernici dočekaju i proslave u zadovoljstvu,  sreći i zdravlju.

Kotristimo i ovu priliku da još jednom apelujemo na sve građane Kantona Sarajevo da i u ovo praznično vrjeme izbjegavaju okupljanje i ostanu u svojim domovima, kako bi na taj način zaštitili naše najdraže od širenja virusa COVID 19 .  

Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Nermin Pećanac

Obavijest o produženju radnog vremena

Poštovani,

Po instrukciji diektora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, zbog povećanog obima poslova kao i većeg priliva stranaka od 10.04.2020. godine novo radno vrijeme za rad u Službi je od 09.00 do 15.30 sati, a rad sa strankama od 09.00 do 13.00 sati.

S poštovanjem,

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

VAŽNA OBAVIJEST

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA JU“SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“SARAJEVO

Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih pomjeraju se do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u periodu dok traje pandemija COVID19 virusa.

Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu izvršti prijavu na evidenciju nezaposlenih putem e-maila općinskog biroa prema mjestu prebivališta kako slijedi:

Ili putem pošte na adresu: Đoke Mazalića br. 3, sa naznakom PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH.

Potrebna dokumentacija za prijavu je:
– lična karta;
– dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);
– dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).
Obavezno je u prijavi napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu dokumentacije.

U skladu sa okolnostima uzrokovanim novonastalom situacijom, o daljim promjenama u radu ustanove svoje korisnike i javnost ćemo redovno informisati.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

RADNO VRIJEME SA KORISNICIMA SVAKI RADNI DAN OD 09:00 DO 12:00 SATI

Ukoliko niste u mogućnosti da dobijete informaciju, ili vam se niko nejavlja na telefone ili nema odgovora na mail, molimo vas da sve vaše primjedbe prijavite na broj telefona:

033/569 135 i fax: 033/204 177

OPĆINSKI BIROI KONTAKT:

Biro STARI GRAD

Obala Kulina-bana 24

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000

Phone:033/557-247

Email: birostarigrad@szks.ba

Biro CENTAR

Mehmeda Spahe br.12

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000

Phone:033/225-786;033/214-438

Email: birocentar@szks.ba

Biro NOVO SARAJEVO

Ložionička br.5

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000

Phone:033/653-217

Email: bironovosarajevo@szks.ba

Biro NOVI GRAD

Branislava Nušića br. 170, Dobrinja V

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000

Phone:033/ 469-812;033/768-035

Email: bironovigrad@szks.ba

Biro ILIDŽA

Mala aleja br. 2

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000

Phone:033/ 627-914;033/762-670

Email: biroilidza@szks.ba

Biro VOGOŠĆA

Ulica 24. Juna bb

Vogošća, Bosna i Hercegovina 71320

Phone:033/424-080

Email: birovogosca@szks.ba

Biro HADŽIĆI

Hadželi br.110

Hadžići, Bosna i Hercegovina 71240

Phone:033/ 428-621;033/422-694

Email: birohadzici@szks.ba

Biro ILIJAŠ

Ivana Franje Jukića br. 4

Ilijaš, Bosna i Hercegovina 71380

Phone:033/403-350

Email: biroilijas@szks.ba

Biro TRNOVO

Općina Trnovo

Trnovo, Bosna i Hercegovina 71220

Phone:033/439-046

Email: birotrnovo@szks.ba