Najava novih podsticajnih mjera za poslodavce i nezaposlene osobe

Upravni odbor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ danas je na prvoj sjednici usvojio Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini. Izdvojena sredstva za ovu namjenu iznose cc 1.000.000,00 KM.  Koristit će se za sufinansiranje zapošljavanja  167 osoba sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, realizacijom  sljedećih mjera:

1.   Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih start up kompanija na području Kantona Sarajevo– UNDP,

2.   Program javni radovi PLUS,

3.   Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih do 35 godina.

Javni pozivi za apliciranje na navedene programe biće objavljeni na web stranici Službe, nakon usvajanja programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini od strane Vlade Kantona Sarajevo.

 

 

Sarajevo, 29.08.2019. godine

OBAVIJEST O POTPISIVANJU ANEXA UGOVORA PO PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA VSS /VŠS I PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA POSAO ZA SVE

Danas je u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ direktor Službe Nermin Pećanac potpisao  anekse ugovora, po programu sufinansiranja zapošljavanja Pripravnika VSS/VŠS i  po programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve, kojima je odobreno sufinansiranje zapošljavanja za 72 osobe sa evidencije nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo.

Služba je za ovu namjenu izdvojila novčana sredstva u ukupnom iznosu  421.200,00 KM.

OBAVIJEST

OBAVIJEST
Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo, da se prijave na besplatnu dvodnevnu radionicu na temu „Obuka iz poduzetništva“.
Cilj obuke je pružiti osnovne informacije o poduzetništvu, za osobe koje planiraju pokretanje vlastitog biznisa.
Prijave se mogu vršiti svaki radni dan na email: elma.lepara@szks.ba ili putem kontakt telefona 033 569 100 lokal: 158
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.