ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05. decembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec novembar 2019. godine.

Ukupno je isplaćeno 1.107.881,53 KM za  2.710 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo povodom 25.novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, svim Bosancima i Hercegovcima upućuje iskrene čestitke.

Potpisan Anex Ugovora sa 52 poslodavca

Danas u prostorijama biroa  Centar Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uprilićeno je potpisivanje Anexa Ugovora sa 52 poslodavca kojima je odobreno učešće po Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika po osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo od 14.11.2019. godine.

Potpisivanjem Anexa Ugovora defnisana su međusobna prava i obaveze Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, kao davaoca sredstava i poslodavca, kao korisnika sredstava s hodno iskazanim potrebama 52 poslodavca kojim je usvojena izmjenjena Lista poslodavac za učešće u Programu sufinansiranja pripravnika VSS i VŠS po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine.

Planirana sredstva za ove namjene su iznosila 6.720.000,00 KM za zapošljavanje 700 pripravnika sa VSS i VŠS te usvojenom izmjenom listom poslodavaca biće zaposleno 87 mladih pripravnika kod 52 poslodavca, a Služba će osigurati sredstva u visini od 835.200,00 KM za VSS i VŠS.

U cilju realizacije Programa zapošljavanja pripravnika, Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno refundirati sredstva i to na: 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po pripravniku, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Procentualno najveći broj pripravnika koji će bit zaposleni su nastavničkog smjera, ekonimisti i pravnici s obzirom na iskazane dodatne potrebe poslodavac.

Cilj Programa zapošljavanja pripravnika je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva.

Nermin Pećnac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istakao je danas prilikom obraćanja  da na ovim i sličnim aktivnostima sufinasiranja u projektima novih zapošljavanja Služba neće stati te je jučeršnjim usvajanjem rebalansa Budžeta Javne ustanove od strane Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu, stvorene sve predpostavke za izradu i plasiranje novih Programa zapošljavanja s finansijskom podrškom od preko 14 miliona KM namjenjeno svim socijalnim grupama.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Danas je u prostorijama Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisan Memorandum o saradnji između Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Memurandum je potpisan s ciljem podsticanja i unaprijeđenja programa i mjera zapošljavanja, dodatnog obrazovanja i prekvalifikcija ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Memorandum su potpisali direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Nermin Pećanac i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ismir Jusko.

Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da će sredstva za izradu i realizaciju programa za zapošljavanje članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo osigurati Služba. Također, Služba će kroz definisanje prioriteta i specifikacije potreba članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca, raditi i na izradi programa dodatnog obrazovanja i prekvalifikacija s ciljem bržeg zapošljavanja. Namjera Službe je da i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo ravnopravno učestvuje u izradi i kreiranju programa zapošljavanja za kategorije i lica kojima je nadležno ministarstvo.

Ukupan iznos planiranih finansijskih sredstava za nove programe zapošljavanja u samim izmjenama Budžeta planirani su u visini od 14 miliona KM, te nakon usvajanja od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjena Finansijskog plana za 2019. godinu i novog Finansijskog plana za 2020. godinu, vrlo brzo i operativno će se pristupiti izradi novih programa zapošljavanja namijenjenih svim kategorijama i nezaposlenim osobama u Kantonu Sarajevo. Dio sredstava od ukupno planiranih bit će usmjeren na posebne programe zapošljavanja ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo naveo je  direktor Nermin Pećanac.

Ismir Jusko, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo kazao je da se samo zajedničkim aktivnostima svih aktera društva može postići veća zaposlenost. Istakao je važnost saradnje sa Službom za zapošljavanje na projektima koji potiču nova zapošljavanja. Također, pozvao je sve tražioce posla, posebno mlade da iskoriste vlastite prilike koje su nude putem programa zapošljavanja i budu aktivni u traženju posla.

Potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života

Danas u prostorijama biro Centar Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uprilićeno je potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života.

Promocija navedenih programa je rezultat Zaključka Vlade Kantona Srajevo na osnovu prvobitnog prijedloga Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo da se izvrše izmjene Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini s namjerom da se angažuju nezaposlene osobe kroz Program javnih radova PLUS i stimulišu mlade osobe do 35 godina kroz Program samozapošljavanja za pokretanje vlastitih biznisa- startup ova.

Po Javnom pozivu Program Javni radovi PLUS apliciralo je 25 poslodavaca i isakazali su interes za angažovanje 389 osoba. Nakon objave i završetka konkursne procedure Javnog poziva po Programu Javnih radova PLUS na osnovu kriterija izabrano je 9 poslodavaca, komunalnih preduzeća u cilju nastavka projekta Vlade Kantona Sarajevo moje čisto Sarajevo i to: KJKP RAD d.o.o, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, KJKP Park d.o.o., KJKP Pokop d.o.o, Općina Stari Grad, KJP Sarajevo-šume d.o.o., JKP Komunalac d.o.o., Fondacija za zaštitu Bjelašnice Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.

Javna ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osigurala je  sredstva za realizaciju Programa javnih radova PLUS u ukupnom iznosu od 164.000,00 KM za 92 nezaposlene osobe na period od 2 (dva) mjeseca. Služba će u tom periodu poslodavcima koji su obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Po Javnom pozivu samozapošljavanje mladih osobo do 35 godina starosti ukupno je bilo prijavljeno 83 aplikanta. Nakon okončane konkursne procedure i u skladu sa propisanim kriterijima te planiranim finansijskim sredstvima po Programu samozapošljavanja mladih osoba do 35 godina starosti, odbrena su sredstva za 20 osoba za podsticaj u pokretanju vlastitih biznisa. Cilj Programa samozapošljavanja je stimulisanje zapošljavanja mladih u dijelu registracije samostalnih djelatnosti. Za ovaj Program Služba je obezbjedila ukupna sredstva u iznosu od 20 000 KM po osobi koja će biti doznačena na način da iznos od 2 000 KM je namjenjen za utrošak troškova registracije i početnog kapitala, a ostala sredstva        od 1 500 KM će se refundirati mjesečno u trajanju od 12 mjeseci za isplatu plaća i uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Prilikom obraćanja Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da ovim Programom javni radovi PLUS sljedi nastavak podrške u sufinasiranju programa javnih radova od strane Službe. Također, napomenuo je da je napravljen iskorak u odnosu na ranije periode po pitanju planiranja većih finasijskih sredstava za podršku Programa samozapošljavanja mladih osoba u iznosu od 20 000 KM po osobi u cilju pokretanja vlastitih biznisa. Prisutne je upoznao da je u fazi razmatranja i usvajanje od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjene Finasijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu kojim su rebalnisarana mnogo veća sredstva u namjeni za nove programe i mjera za zapošljavanje u iznosu od skoro 14 miliona KM.

Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad u ime svih drugih potpisnika današnjeg ugovora o relizaciji programa sufinansiranja Javnih radova PLUS, zahvalio se na aktivnostima koje provodi Služba za zapošljavanje na čelu sa direktorom Nerminom Pećancom u cilju anagažovanja nezaposlenih osoba po programima i drugim aktivnostima s ciljem smanjenja nezaposlenih. Istakao je da je Općina Stari Grad jedina općina koja u sklopu vlastitog odjeljenja za komunalnu privredu bavi se komunalnom djelatnošću, ne želeći registrirati posebne firme kao što je slučaj u nekim od općina na Kantonu Sarajevo.

Prisutnim se obratila i Adisa Duharkić Serdarević nezaposlena osoba, koja je učestvovala po Javnom pozivu Programa samozapošljavanja. Tokom obraćanja istakla je da posjeduje desetogodišnje iskustvo radeći na različitim poslovima, te je vidjevši Javni poziv za podršku samozapošljavala, iskoristila je priliku i prijavila se kako bi pokrenula vlastitu djelatnost.  Kao nezaposlena osoba koja se nalazila na evidenciji nezaposlenih, isitiče da je bila polaznik Klubova za traženje posla i polaznik Obuke za poduzetništvo u organizaciji Službe, što joj je pomoglo da se odluči za korak osnivanja vlastitog biznisa.

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05.novembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec oktobar 2019. godine.

Ukupno je isplaćeno 946.123,94 KM za  2.426 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini možete preuzeti OVDJE!

SORA_PRA_19110412520

Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2019.godini

Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2019.godini možete preuzeti OVDJE!

SORA_PRA_19110412500

Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa

„Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“

 

Novih 800 radnih mjesta i više od 900 popunjenih aplikacija rezultat je ovogodišnjeg „Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“ održanog 16. oktobra 2019. godine u Sarajevu na Trgu oslobođenja – Alije Izetbegovića u organizaciji Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Sajam je u prisustvu, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, načelnika i privrednika, otvorio Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Na Sajmu je učestvovalo 120 poslovnih i privrednih subjekata iz sljedećih grupacije djelatnosti: IT-a, turizma i ugostiteljstva, starih zanata, start up-ova i ostalih uslužnih i drugih djelatnosti.

Obuka za poduzetništvo

U okviru programa Sajma u Općini Stari Grad održana je Obuka o osnovnim elementima iz Poduzetništva za 40 polaznika. Učesnici obuke su imali priliku upoznati se sa osnavama iz poduzetništva, važnim elementima za pokretanje vlastitog biznisa kao i čuti pozitvna iskustva osoba koje su pokrenule start up biznise na osnovu korištenja podsticajnih sredstava Službe za zapošljavanje.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa obrazovnim ustanovama i centrima

Potpisivan je Memoranduma o saradnji između Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo sa 25 obrazovnih ustanova i centara za edukaciju u sklopu programskih aktivnosti Sajma. Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istako je da to predstavlja početak umrežavanja svih obrazovnih centara i ustanova koji svojim programima pomažu da nezaposlene osobe i druge osobe dobiju dodatna potrebna znanja i vještine tražena od strane poslodavaca, a sve u cilju brže integracije na tržište rada tražilaca posla.

                    Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo