O NAČINU REDOVNOG JAVLJANJA ELEKTRONSKIM PUTEM 

Aktivnosti redovnog javljanja nezaposlene osobe mogu provoditi elektronskim putem, odnosno slanjem e-mail-a nadležnom birou (kontakt e-mail nadležnog biroa možete pronaći  OVDJE  ) .

Nezaposlena osoba koja se javi elektronskim putem šalje obostrano skeniranu/fotografisanu ličnu kartu, u predmetu (subject) e-mail-a navodi: „redovno javljanje“, a u tekstu: ime (ime oca) i prezime.

Dan kada se nezaposlena osoba javila elektronskim putem evidentira se u „Datum stvarnog javljanja“, a nezaposlena osoba se elektronskim putem obavještava o datumu narednog javljanja.

Nezaposlene osobe koje su se javile elektronskim putem nisu dužne da dolaze na biro i ponovo se javljaju.

 

Mogućnost redovnog javljanja elektronskim putem traje samo za vrijeme epidemije zarazne bolesti COVID-19.