Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19 po javnom pozivu od 31.08.2020.godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19 po javnom pozivu od 31.08.2020.godine možete preuzeti OVDJE!

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

About Author

Connect with Me: