Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu Javnih radova -19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu Javnih radova -19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete pronaći  OVDJE!

 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu Javnih radova -19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete pronaći OVDJE!

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

About Author

Connect with Me: