Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po ponovljenom javnom pozivu od 24.04.2019. godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po ponovljenom javnom pozivu od 24.04.2019. godine možete preuzeti OVDJE.

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

About Author

Connect with Me: