Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete preuzeti OVDJE! 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

About Author

Connect with Me: