ODGAJATELJ

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • dec 30, 2022

Bi-lingual Nursery School

Predškolska ustanova-Bilingual Nursery School (dvojezični vrtić)

 • Odgoj i briga o djeci uzrasta od 3 godine do polaska u školu (vrtić).
Obavezni uslovi:

Završen Pedagoški fakultet smjer bachelor predškolskog odgoja ili smjer razredna nastava, pripravnik

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 30. Dec 2022.
  Kontakt osoba: Naeem
  Kontakt telefon: 033 973 091, 061 949 717
  Kontakt email: bilingualnursery@hotmail.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  bilingual.nursery.school

  Predškolska ustanova-Bilingual Nursery School (dvojezični vrtić)

  Connect with Me: