DOKTOR MEDICINE

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • Prijave su zatvorene

PZU "MOJA KLINIKA"

  • Dijagosticiranje i liječenje bolesnika
Obavezni uslovi:
  • VSS. Medicinski fakultet-doktor medicine
  • Položen stručni ispit
  • Rad u gerintologiji 
  • Poznavanje rada na računaru
  • Engleski jezik, pasivno
Dodatni uslovi:
  • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti
Kontakt telefon: 033 942 640
Kontakt email: info@mojaklinika.ba

About Author

Connect with Me: