Radnica na poslovima održavanja higijene – spremačica

Potreban broj radnika: 1
 • Ilidža
 • sep 17, 2021

Web stranica https://www.facebook.com/pg/RPS.Preschool.Sarajevo/

https://www.facebook.com/pg/RPS.Preschool.Sarajevo/

-održavanje higijene u učionicama,  salama, holovima i drugim prostorijama Ustanove,

-čišćenje i pranje  podova, prozora, vrata, zidova, školskih tabli, holova i stepeništa,

-svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija sanitarnih čvorova,

-održavanje čistoće dvorišta,

-rad na održavanju travnatih površina i zelenila u dvorištu Ustanove,

-provjetravanje školskih prostorija,

-održavanje cvijeća u prostorijama Ustanove,

-prateći poslovi za vrijeme školskih manifestacija i svečanosti,

-prijavljivanje izgubljenih, odnosno zaboravljenih stvari,

-briga i odgovornost za zaduženu radnu uniformu, pribor i sredstva rada sa kojima rukuje,

-prijavljivanje oštećenja i kvarova na instalacijama, inventaru i drugoj opremi,

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Obavezni uslovi:

- najmanje završena osnovna škola ili NK

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Richmond Park International Preschool Sarajevo
  Kontakt email: preschool@rps.edu.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Richmond Park International Preschool Sarajevo

  https://www.facebook.com/pg/RPS.Preschool.Sarajevo/

  Connect with Me: