NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE-NJEMAČKOG JEZIKA

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • apr 30, 2021

Web stranica International Deutsche Schule Sarajevo

http://idss.edu.ba/

Na osnovu člana 88. i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17 i 33/17), člana 3. stav (4), stav (5) i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 35/17), i Odluke Upravnog odbora Privatna ustanova “INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO”- Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo, broj: 113/21 od 26.03.2021. godine, raspisuje se

Oglas za posao

Nastavnik/ca razredne nastave od I do IV razreda osnovne škole (Nastavnik/ca njemačkog jezika), puna nastavna norma, na određeno vrijeme

Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo (IDSS), licencirana je privatna obrazovna ustanova sa programima predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja (od I do IX razreda), koji se temelje na njemačkom nastavnom planu i programu. Nastava se odvija na njemačkom jeziku ali i na engleskom i B/H/S jezicima, a tokom školovanja učenici stiću znanja iz različitih područja, iz različitih predmeta: Lingvističko-književno-umjetničko područje; Matematičko-znanstveno-tehničko područje, polje Društvene znanosti i sport. Učenici koji završe našu školu mogu svoje obrazovanje nastaviti u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i širom svijeta. Mi stvaramo školu koja će omogućiti najkvalitetnije obrazovanje, usvajanjem savremenih znanja i vještina, uz primjenu odgovarajućih odgojnih metoda, gdje će nastavnici, učenici i roditelji zajedno promicati temeljne moralne i građanske vrijednosti. Idealna projekcija poslovanja IDSS temelji se na konstantnom usavršavanju, s naglaskom na kvalitetu usluge (nastave). Prvenstveno želimo postići izvrsnost kvaliteta brazovnog procesa, kroz kontinuirano stručno usavršavanje nastavnog kadra i kroz uvođenje inovacija i biti promotor inovativnih procesa u obrazovanju, unaprjeđujući poziciju najpoželjnije predškolske/osnovnoškolske ustanove u Kantonu Sarajevo.

Pozicija:
Nastavnik/ca razredne nastave od I do IV razreda osnovne škole (Nastavnik/ca njemačkog jezika), puna nastavna norma, na određeno vrijeme

Stručna sprema:
Završen II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka grupa predmeta. Kandidat treba da posjeduje odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu.
Uslovi:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (”Službene novine F BiH” 26/16) za zasnivanje radnog odnosa,  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu. Odlično znanje njemačkog jezika. Znanje engleskog jezika je poželjno.

Želja za rad, timski duh i inovativnost na prvom su mjestu!!!

Opis posla:
Nastavnik razredne nastave treba da obrazuje i odgaja djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Poučava sve propisane nastavne predmete i stara se o cjelovitom razvoju učenika.

Mogućnost obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža do polaganja stručnog ispista.

Poželjno:
·  odlično znanje Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i propisa kojima se reguliše rad u osnovnoj školi

·  odlično znanje pedagoških standarda i normativa

·  odlično znanje servisa EMIS i rada u istom

·  odlično znanje pravilnika škole, pravilnika o pohvalama, nagradama i kaznama, pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika…

·  upotreba e-dnevnika i realizovanje časova putem online nastave

Dokumentacija:
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat dužan je dostaviti dokumente (ne starije od 6 mjeseci): ljekarsko uvjerenje, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, kopiju lične karte, CIPS prijavu, diplomu (ovjerena kopija) i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko je isti položen).
rok za prijavu
Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je 29.04.2021. godine.
Ukoliko postanete dio IDSS tima možete računati na mogučnost ostvarenja karijere u međunarodnoj kompaniji i internacionalnom okruženju, ugovoreni radni odnos uz probni rok, redovne i stimulativne prihode u skladu sa zalaganjem i ostvarenim rezultatima, pozitivnu radnu atmosferu i okruženje.
Prijava se vrši isključivo dostavljanjem biografije na e-mail adresu: direktor@idss.ba
Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Obavezni uslovi:

https://drive.google.com/file/d/10mPKrdU7q4662bsq_K4vgtymkt6ZDl2-/view?usp=sharing

Dodatni uslovi:

https://drive.google.com/file/d/10mPKrdU7q4662bsq_K4vgtymkt6ZDl2-/view?usp=sharing

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: International Deutsche Schule Sarajevo
  Kontakt telefon: 061787331
  Kontakt email: direktor@idss.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Davor Mulalić

  http://idss.edu.ba/

  Connect with Me: