Doktor opšte prakse, – Doktor specijalista medicine rada

Potreban broj radnika: 2
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • okt 17, 2019

ju.zavodzazdravstvenuzastituzaposlenikamupks

specifična zdravstvena zaštita

U skladu sa sistematizacijom i opisom radnog mjesta

Obavezni uslovi:

- Doktor opšte prakse - da imaju završen Medicinski fakultet, da imaju položen stručni ispit,da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva

- Doktor specijalista medicine rada -  da ima završen Medicinski fakultet, da ima položen stručni ispit ,

da ima položen specijalistički ispit,  da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci od dana položenog specijalističkog ispita

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju):

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list

-dokaz o završenom fakultetu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za specijalistu medicine rada)

- dokaz o radnom iskustvu.

 

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Siniša
  Kontakt telefon: 033590223
  Kontakt email: zavodmupa@bih.net.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Siniša Saran

  specifična zdravstvena zaštita

  Connect with Me: