PEDIJATRIJSKA SESTRA ZA RAD U VRTIĆU

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Sarajevo, Novi Grad
  • jul 27, 2024

Privatna predškolska ustanova Mali princ

Rad u jasličkim grupama , njega, briga, odgoj i kontinuirani rad sa djecom jasličke dobi

Obavezni uslovi:
  • SSS -Pedijatrijski smijer
  • sa iskustvom rada u vrtiću
  • Licenca za samostalan rad
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Kontakt osoba: Elma
Kontakt email: vrticmp@gmail.com